Raporttien sisältö

Maksullinen laskelma haluttaessa tapauksesta laaditaan raportti, jonka avulla kaikki laskennassa käytetyt lähtöarvot voidaan käydä läpi ja tarkistaa. Raportin kanteen liitetään myös CD-levy, joka sisältää kaikki tapauksen simulaatiot, valokuvat, sekä tasasuuntaus- ja laskentatiedostot.

Paperiversio sisältää tilannepiirroksen, nopeus- ja liike-energiakaaviot, vertailukuvat EES-nopeuksista, tiedot laskentaan käytetyistä ajoneuvoista, sekä tunnusluvut törmäyksistä ja niitä edeltäneistä jarrutus- ja väistöreaktioista. Annettavat tiedot vaihtelevat hieman onnettomuustyypistä riippuen.

Raportteja voi tilata haluamansa määrän ja tarvittaessa yritys voi tulla esittämään laskelman myös oikeuteen. Laskettujen tapauksien simulaatiot ovat vapaasti kaikkien ladattavissa myös Tulokset -sivulla.
rap1.jpg not found
rap2.jpg not found