Takaisinlaskenta PC-Crash -ohjelmalla

Kun tapahtumien kulkua kuvaavista jäljistä on muodostettu kartta, alkaa onnettomuuden takaisinlaskenta perustuen liikemäärän ja energian säilymislakeihin. Törmäyshetkellä näitä molempia voidaan usein käyttää samanaikaisesti, jolloin saadut tulokset tukevat toisiaan.

Mikäli ajoneuvo on törmännyt kimmottomasti kiinteään esteeseen, voidaan törmäysnopeuden laskemiseen käyttää vain energian säilymislakia. Esimerkiksi rakennuksen betoniseinään kohtisuorasti törmättäessä suurin osa ajoneuvon liikemäärästä muuttuu maapallon pyörimisliikkeeksi, jonka muutosta emme voi tarkastella.

Tällöin törmäysnopeus arvioidaan ajoneuvossa tapahtuneista muodonmuutoksista. Suhteellisen tarkat arviot saadaan usein käyttämällä samanlaisella ajoneuvolla ajetun törmäystestin tuloksia. Edellyttäen, että vastaavanlaiset vauriot aiheuttanut testitulos on käytettävissä.

Muodonmuutoksia vastaavat energiat ilmoitetaan EES-nopeuksina (Energy Equivalent Speed). Tämä tarkoittaa nopeutta, josta ajoneuvo olisi törmäyksen seurauksena kokonaan pysähtynyt aiheuttaen kyseiset vauriot. Erään ajoneuvon törmäysnopeus toiseen ajoneuvoon voi olla esimerkiksi 46km/h, EES-nopeus 14km/h ja törmäyksen aiheuttama nopeuden lasku 8km/h.

PC-Crash -ohjelman tietokanta sisältää tekniset tiedot lähes kaikista Euroopassa käytössä olevista automalleista. Tarvittaessa ajoneuvojen oletusarvoisia tietoja voidaan myös säätää. Tyypillisiä muokkauskohteita voivat olla esimerkiksi kuormaustiedot ja alustan jäykkyydet. Yrityksen käyttämistä laskentaohjelmista voi lukea lisää osoitteesta www.dsd.at.
tak1.jpg not found
tak2.jpg not found