Tasasuuntaus PC-Rect -ohjelmalla

Kuvien tasasuuntaaminen perustuu kuvattavan kohteen tasomaisuuteen sekä jonkin tietyn kuvassa näkyvän referenssikulmion tunnettuihin mittoihin. Tie- ja risteysalueet ovat usein tasomaisia ja referenssikulmioina voidaan käyttää kolariautojen omia mittoja loppusijainneissaan.

Mikäli kolarialue ei ole tasomainen, kuvataan kunkin osallisen jäljet kahdelta eri suunnalta, jolloin kuvat yhdistämällä saadaan luotua kolmiulotteinen pohja laskennan perustaksi. Samalla ylä- ja alamäkien vaikutukset ajoneuvojen nopeuksiin saadaan huomioitua.

Tasasuuntauksen tarkkuuteen vaikuttaa pinnan tasomaisuuden lisäksi kamerasta kohteeseen piirretyn suoran ja referenssikulmion määrittelemän tason välinen kulma. Tämän vuoksi kuvat kannattaa ottaa mahdollisimman korkealta. Tasasuuntauksen onnistuneisuutta voidaan aina jälkikäteen tarkastella vertaamalla kolaripaikan todellisia mittoja tasasuuntauksella saatuihin mittoihin.

Tasasuuntausmenetelmän käyttö ei kolaripaikalla vaadi aina edes mittanauhan esille ottamista, mikäli jarrutusjäljet ovat suhteellisen lyhyet eivätkä ajoneuvojen raide- tai akselivälit ole yhteentörmäyksessä muuttuneet. Tämän vuoksi menetelmä soveltuu parhaiten lievempien onnettomuuksien tutkintaan.
tas1.jpg not found
tas2.jpg not found