Rekonstruktio

Tämä simulaatio kuvaa onnettomuustilannetta yleensä lasketuilla miniminopeuksilla. Toisin sanoen pienimpiä ajoneuvojen nopeuksia kasvattavia tekijöitä on voitu jättää huomioimatta ja ajoalustan kitkakertoimet on asetettu alarajoilleen. Esimerkiksi kuivan asfaltin kitkakertoimen tiedetään olevan väliltä 0.7-0.9.

Tarvittaessa onnettomuus voidaan simuloida myös maksiminopeuksilla, jolloin laskennassa on käytetty kitkakertoimien ylärajoja. Maksiminopeuksilla on kuitenkin harvoin käyttöä oikeudessa, joten siksi niitä ei yleensä simuloida. Virherajoja ilmoitettaessa kitkakertoimien vaihteluvälit otetaan aina huomioon.

Esimerkki rekonstruktiosta

324kt XviD
r1.jpg not found
Kuvakulma 1324kt XviD
r1.jpg not found
 | Kuvakulma 2328kt XviD
r2.jpg not found
 | Kuvakulma 3484kt XviD
r3.jpg not found
 | Kuvakulma 4518kt XviD
r4.jpg not found


-laskettu minimikitkoilla
-lievä ylämäki jätetty huomioimatta
rek1.jpg not found
rek2.jpg not found