Samanaikaisuus

Yleinen väistämisvelvollisuus risteyksessä edellyttää lähestymisen samanaikaisuutta, jonka OTT Matti Tolvanen on määritellyt Tieliikennerikokset -kirjassaan seuraavasti: "Lähestyminen on samanaikaista silloin, kun oikealta tuleva ei voi normaalinopeudella ajaen ylittää risteystä häiriöttämästi ilman, että toinen ajoneuvo väistää."

Tolvasen mukaan häiriöttömyyden katsotaan tarkoittavan sitä, ettei oikealta tulevan tarvitse hidastaa tai väistää yhteentörmäyksen välttämiseksi. Näin ollen lähestyminen on eriaikaista, mikäli ilman jarrutus- ja väistöreaktioita laskettu vältettävyysnopeus jää normaalinopeutta suuremmaksi.

Vältettävyysnopeus esimerkkitapauksessa

349kt XviD
vn1.jpg not found
Kuvakulma 1349kt XviD
vn1.jpg not found
 | Kuvakulma 2369kt XviD
vn2.jpg not found
 | Kuvakulma 3404kt XviD
vn3.jpg not found
 | Kuvakulma 4565kt XviD
vn4.jpg not found


-reaktiot poistettu (vakionopeuksinen)
-vältettävyysnopeus 51km/h
vn1.jpg not found
vn2.jpg not found