Välttämiskyky

Käytetyn ylinopeuden onnettomuusriskiä kasvattavaa vaikutusta voidaan havainnollistaa simuloimalla reaktiohetken tilannetta eteenpäin pakottaen samalla reaktioauton alkunopeus nopeusrajoitusta vastaavaksi.

Simuloinnissa kuljettajan jarrutusreaktiot säilytetään, mutta väistämisreaktiot voidaan usein tarpeettomina poistaa, sillä suurinta sallittua nopeutta käyttämällä voidaan ajoneuvo lähes aina pysäyttää hyvissä ajoin ennen risteystä.

Välttämiskyky esimerkkitapauksessa

295kt XviD
v1.jpg not found
Kuvakulma 1295kt XviD
v1.jpg not found
 | Kuvakulma 2320kt XviD
v2.jpg not found


-jarrutusreaktio säilytetty
-väistämisreaktio poistettu tarpeettomana
-reaktiohetken nopeus 40km/h
vk1.jpg not found
vk2.jpg not found